Välkommen till vår portal för E-learning!

Här kan du logga in och se dina tilldelade kurser.
Är du ännu inte registrerad kan du kontakta din avdelningsansvarige att lägga upp ditt konto.
DB: sql.otimo.se.SIRUtbildning URI: https://utbildning.icuregswe.org